Om Kondis24

Updated: Jun 14, 2020

Kondis24 hadde sin oppstart september 2010, dette var da det første lavpris treningssenteret med døgnåpent  i Gjøvik. Det ble ganske raskt et populært sted, men den store suksessen uteble. Noe som i stor grad skyldtes at treningsutstyret og senteret ikke var komplett nok utrustet. Men en gradvis oppbygging av utstyr med lavpris driftsinntekter gjorde sitt til en heller lang prosess som i 2015 gjorde oss til en Gasellebedrift. Overraskelsen var stor, men ikke minst gledelig. De påfølgende årene økte konkurransen i markedet, og antall treningssenter har økt med mer en 100%.

Hovedutfordringen har etter vårt syn blitt at hovedtyngden av treningsentre ligger innenfor en liten bykjerne, noe som har skapt mange kreative måter å konkurrere om kundene på.

Kondis24 har tatt følgene av dette og flyttet treningssenteret ut av bykjernen, til Kirkeby Næringsområde der vi har utvidet og oppgradert vårt treningstilbud. Med undertegnede sin interesse og kunnskap  har vi strukket oss maksimalt for å skape et one-of-a-kind-treningsenter i Gjøvik. Her kan vi vise til over 80 kardio og treningsapparater, samt utallige muligheter for funksjonell trening med byens lengste løpebane på 36 meter. Med private baderom og gratis parkering for inntil 60 biler, håper vi på nok en gang å være bransjeledende innenfor treningsbransjen de neste 10 årene på Gjøvik.

Øyvind Melsnes

Daglig leder / Eier Kondis242,366 views0 comments

Recent Posts

See All