• Alltid åpent
 • Ingen bindingstid
 • Kr 349,- /mndSykler

Tredemøller

Romaskiner

Ellipsemaskiner

Styrkeapparater

Frivekter og hantler

Smithmaskin

Kabelkryss

4 knebøystasjoner

Crossfit-tårn

Kettlebells

Redcord og strikker

 • Alltid åpent

 • Ingen bindingstid
 • Kr 349,- /mnd

Sykler

Tredemøller

Romaskiner

Ellipsemaskiner

Styrkeapparater

Frivekter og hantler

Smithmaskin

Kabelkryss

4 knebøystasjoner

Crossfit-tårn

Kettlebells

Redcord og strikker

Garderober

Badstue

Sportsshop

Vann- og salgsautomat

Vilkår
 • For å bli medlem av Kondis24 må du ha fylt 16 år. Ved tvilstilfeller vil vi kunne be deg om å vise gyldig legitimasjon. Hvis det oppdages at et medlem er under 16 år vil medlemskapet bli avbrutt umiddelbart, og allerede betalt treningsavgift vil ikke bli refundert. Du er selvsagt velkommen tilbake når du er gammel nok.

 • Medlemskapet er personlig og kan kun brukes av eieren. Hvis det oppdages at du har tatt med deg andre på ditt personlige medlemskort vil du få en skriftlig advarsel. Gjentar ugjerningen seg, vil medlemskapet bli avsluttet uten ytterligere varsler.

 • All trening på Kondis24 skjer på eget ansvar, og du står selv ansvarlig for egne eiendeler som medbringes. Vennligst oppbevar personlige eiendeler i de låsbare skapene mens du trener.

 • Kondis24 samarbeider med Rent senter Norge, og kan kreve urinprøve av sine medlemmer ved mistanke om bruk av ulovlige muskelstimulerende midler.

 • Med mindre annen avtale er gjort, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. På innmeldingsdagen vil du bli belastet en kortavgift på kr 299,- pluss medlemsavgift for resterende dager av inneværende måned og hele neste måned.

 • Avslutting av medlemskapet foregår skriftlig enten via e-post eller ved oppmøte på senteret.

 • Hos Kondis 24 har du ingen bindingstid, og ved oppsigelse avsluttes medlemskapet den siste dagen i måneden. Utmelding må skje før den 15. i den aktuelle utmeldingsmåneden.

 • Hvis medlemskapet stoppes, tilkommer ny kortavgift på kr 299,- ved nyinnmelding.

 • Frysing av medlemskapet er mulig ved fremvisning av gyldig legeerklæring.

 • Henvendelser vedrørende ditt medlemskap rettes direkte til senteret i servicetiden, eller til kontaktsiden på nettsidene.

 • Som medlem aksepterer du at vi belaster din bankkonto for den avtalte treningsavgiften en gang pr. måned.

 • Som medlem aksepterer du at din besøksstatistikk lagres.

 • Som medlem aksepterer du å motta nyhetsbrev og relevant informasjon på e-post.

 • Medlemsopplysninger vil kun brukes av Kondis 24 til kontakt angående medlemskapet.

 • For å komme inn i lokalene må du alltid medbringe ditt personlige adgangskort som du får ved innmelding. Kortet er strengt personlig, og skal ikke overlates eller lånes til andre. Misbruk vil lede til oppsigelse av medlemskapet.

 • Som medlem plikter du å følge gjeldende trivselsregler som er tilgjengelig på nettsidene og på senteret.

 • Kondis24 vil uten forvarsel kunne si opp medlemsavtalen ved brudd på vilkårene eller trivselsreglene.

 • Ved eventuelle prisendringer vil Kondis24 gi minst 30 dagers varsel via e-post, slik at det er mulig å melde seg ut dersom du ikke aksepterer prisendringen.

Velkommen!

Øvre Torvgate 21, 2821 Gjøvik  -  Tlf 45 66 45 41 (Øyvind) / 45 51 47 79 (Service/Resepsjon)

 

Kondis24 © 2017